Disclaimer

Deze disclaimer is van de toepassing op de inhoud en het gebruik van de webshop www.lens4me.nl

Aansprakelijkheid

Lens4me.nl doet haar uiterste best om er voor te zorgen dat alle informatie op de webshop (inclusief alle productinformatie en foto’s) zo accuraat mogelijk zijn. Maar ook wij zijn menselijk en kunnen fouten maken. Lens4me.nl is niet aansprakelijk indien er spraken is van duidelijke fouten dit zijn fouten waarvan ieder mens meteen kan zien dat het om een fout gaat. Kom jij er ergens zo een tegen dan horen wij dit graag van je. Stuur dan een mail naar info@lens4me.nl

Uw gegevens

Met uw gegevens gaan wij altijd zorgvuldig om, wij gebruiken ze alleen om uw bestelling af te handelen en naar u te verzenden. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief krijgt u die uiteraard ook in uw mailbox van ons. Wij stellen uw gegevens echter niet beschikbaar aan derde tenzij door de wet zo bepaald.

Rechten

Lens4me.nl of andere rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor, hieronder valt onder andere auteurs- en merkrechten, portretrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit geld voor alles was in de webshop van lens4me.nl te vinden is, inclusief teksten, illustraties en grafisch materiaal. De rechten gaan niet over op bezoekers of gebruikers van www.lens4me.nl. Het is niet toegestaan de webshop of delen daarvan openbaar te maken, op te slaan of ter beschikking te stellen aan derde, zonder uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende.

Wijzigingen

Lens4me.nl behoud zich het recht voor de informatie op de webshop te vinden op lens4me.nl, inclusief de disclaimer, ten alle tijden te mogen wijzigen zonder dit van te voren of achteraf kenbaar te moeten maken.